Edjet LMS

Reporting a analytika

Získejte odpovědi na vaše otázky a vylepšujte vaše vzdělávání na základě dat a analýz.

Edjet LMS - Dashboard

Monitorujte efektivitu vzdělávání vašeho teamu

Identifikute mezery ve vzdělávání, úspěšné studenty i kvalitní obsah v reálném čase.


Edjet LMS - Dashboard

Hlavní panel

Získejte přehled ihned po přihlášení do administrace

Hlavní metriky vzdělávání, zobrazené v závislosti na čase.

radio_button_unchecked 
Počet návštěv uživatelů v LMS.
radio_button_unchecked 
Počet zápisů do vašich kurzů a objem zhlédnutí obsahu kurzů.
radio_button_unchecked 
Čas jaký ztráví uživatelé vzděláváním.

Nejlepší kurzy

Snímek výkonu vašeho nejlepšího obsahu ve srovnání s ostatními kurzy.

Expirující certifikáty

Rychlý přehled o certifikátech, které budou brzy expirovat.

Aktivní studenti

Zobrazená nejnovější aktivity vašich uživatelů.

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.


Edjet LMS - Report

Reporty

Srozumitelné reporty o obsahu, aktivitách i lidech

radio_button_unchecked 
Podívejte se, které školicí materiály skutečně fungují a které se ukázaly jako neúčinné.
radio_button_unchecked 
Získejte kompletní přehled o pokroku studentů v každém kurzu.
radio_button_unchecked 
Detailní reporty na úrovní odpovědí uživatelů v testu odhalí mezery ve znalostech.
 

Report Kurzy

Zjistěte detailní informace o průběhu vzdělávání vašeho kurzu.

 

Report Certifikáty

Získejte přehled o stavu a platnosti školení konkrétních lidí.

 

Report Testy

Detailně prostudujte data z dimenze testových výsledků.

 

Report Obsah

Zjistěte informace o vašem vzdělávacím obsahu.

 

Report Studenti

Zjistěte, jak si vedou vaši studenti.

 

Report Anketa

Typ reportu vhodný pro vyhodnocení otázek ankety.

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.

Real-time reporting

Veškeré reporty, dashboardy a datové pohledy zobrazují data v reálném čase.

Export dat

Data je možné exportovat do CSV pro další zpracování v Excelu, Libre Office a jiných aplikacích.

Optimalizace pro tisk

Reporty jsou optimalizovány pro tisk na tiskárně a do PDF.

Edjet LMS - Data views

Datové pohledy

Zobrazte si libovolná data, která vás zajímají

K dispozici je více než 40 datových komponent.

radio_button_unchecked 
Hledejte, filtrujte a seřaďte data podle libovolných sloupců a hodnot.
radio_button_unchecked 
Nastavte si stránkování a zobrazení detailu položky.
radio_button_unchecked 
Vlastní pohledy si můžete uložit a libovolně se mezi nimi přepínat.

Filtry

Propracované filtrování dat dle libovolných parametrů.

Sloupce

Zobrazte si pouze ty sloupce, které vás zajímají.

Živé grafy

Vizualizujte vaše data pomocí funkce živých grafů.

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.


Edjet LMS Cloud Analytics

Webová analytika

Podpora pro analytické nástroje třetích stran

radio_button_unchecked 
Vložte měřící kód nejrozšířenější webové analytiky Google Analytics.
radio_button_unchecked 
Získávejte pokročilá nebo specializovaná statistická data o uživatelích vašeho Edjet LMS.
radio_button_unchecked 
Snadná implementace bez znalosti programování.

A jiné nástroje

Potřebujete poradit? Volejte phone 777 967 347 a my vám pomůžeme.


Příběhy úspěchu

Lepší způsob řízení vzdělávání si vybraly stovky firem z nejrůznějších odvětví.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Vyzkoušet zdarma
contact_support Kontaktujte nás

Zkoušejte po dobu 30 dnů zdarma a bez závazků.